Jak sprawdzić czy działka jest budowlana – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzja o warunkach zabudowy

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana? – takie pytanie zadaje sobie wielu początkujących deweloperów. Sprawdźmy, co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzja o warunkach zabudowy i dowiedzmy się, jak wpływają na inwestycję.

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że jego zapisy są wiążące tylko na danym terenie (miasta, wsi lub ich części). Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu zagospodarowania obszaru, na którym obowiązuje. Każda inwestycja musi być zgodna z zapisami tego planu lub z decyzją o warunkach zabudowy (o której przeczytasz w dalszej części artykułu).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części opisowej i graficznej i dzieli teren danej wsi, miasta lub ich części na obszary o różnym przeznaczeniu: budowlane, rolne, lasy, tereny zieleni nieurządzonej itp. W każdym z tych obszarów obowiązują określone wymagania związane z jego zagospodarowaniem. Niektóre z nich można zabudowywać, a innych nie. Wśród terenów dopuszczających zabudowę, możemy mieć takie przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną, przemysłową itp. To właśnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sprawdzisz, czy działka jest budowlana.

Jednak nie zawsze na danym obszarze obowiązuje plan miejscowy. Co zrobić, gdy go nie ma?

Gdy nie ma planu miejscowego – decyzja o warunkach zabudowy

Gdy działka leży na terenie, dla którego nie uchwalono planu miejscowego, nie dowiesz się, czy jest budowlana, dopóki nie uzyskasz decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy nie ma planu miejscowego, decyzja ta daje podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Wtedy ona wskazuje, jakie obiekty można wybudować na danej działce i jakie warunki trzeba przy tym spełnić.

Decyzję o warunkach zabudowy można otrzymać tylko, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym z nich jest warunek, by co najmniej jedna działka znajdująca się w pobliżu była zabudowana. Z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy występujesz do wójta lub burmistrza. Nie musisz być właścicielem działki, by uzyskać tę decyzję. Na jedną działkę może zostać wydanych wiele niezależnych decyzji o warunkach zabudowy.

Plan miejscowy i decyzja o warunkach zabudowy – jak wpływają na inwestycję

Od zapisów planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy w dużej mierze zależy to, czy uda Ci się optymalnie zagospodarować działkę. W dokumentach tych znajdziesz wymagania dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, ilości miejsc postojowych, które bezpośrednio wpływają na to, ile mieszkań można wybudować na działce. Dlatego jeszcze przed zakupem działki powinieneś wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy lub przeanalizować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w innym naszym artykule wskazującym, co powinieneś sprawdzić w planie miejscowym przed zakupem działki.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on google