Pozwolenie na użytkowanie budynku a zawiadomienie o zakończeniu budowy

Przed przystąpieniem do użytkowania budynku musimy dopełnić formalności związanych z zakończeniem budowy. Przeprowadzamy wtedy jedną z dwóch procedur: pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy, zwane również zgłoszeniem zakończenia budowy. Sprawdźmy, czym się różnią i kiedy je stosujemy.

 

 

To, którą z procedur zastosujesz, oddając budynek do użytkowania, zależy od tego, jaką inwestycję realizujesz. Pozwolenie na użytkowanie jest potrzebne, jeśli budujesz obiekt zaliczony do kategorii V, IX-XVI, XX, XXVIII-XXX oraz z pewnymi wyjątkami do kategorii XVII, XVIII, XXII, XXIV, XXVII. Dokładne wymagania w tym zakresie znajdziesz w art. 55 prawa budowlanego oraz w załączniku do tej ustawy. Dzisiaj skupimy się na budynkach najczęściej wznoszonych przez deweloperów.

 

 

Kiedy jest potrzebne pozwolenie na użytkowanie budynku?

 

Do obiektów, które wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie, należą m.in. następujące budynki:

  • mieszkalne wielorodzinne,
  • zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, np.: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe,
  • biurowe i konferencyjne,
  • administracji publicznej,
  • handlu, gastronomii i usług, np: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe.

 

Pozwolenie na użytkowanie jest potrzebne również wtedy, gdy chcemy przystąpić do użytkowania budynku przed wykonaniem wszystkich robót oraz gdy przeprowadzany jest tryb naprawczy, związany np. z istotnym odstąpieniem od projektu bez dopełnienia wymaganych formalności.

 

 

Kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy?

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składasz, gdy budowałeś budynki mieszkalne jednorodzinne. Przy czym nie ma znaczenia to, jak dużo tych obiektów powstało (czy jest to jeden dom czy osiedle domów jednorodzinnych) oraz na jakiej podstawie realizowałeś inwestycję (czy na pozwolenie na budowę czy zgłoszenie z projektem).

 

 

Czym zawiadomienie o zakończeniu budowy różni się od pozwolenie na użytkowanie budynku?

 

Gdy złożysz w nadzorze budowlanym zawiadomienie o zakończeniu budowy, do użytkowania budynku możesz przystąpić, jeśli organ w ciągu 14 dni nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji. W tym terminie nadzór może przeprowadzić kontrolę, ale nie musi tego robić. Przed upływem wspomnianych 14 dni nadzór może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które również uprawnia Cię do przystąpienia do użytkowania.

 

Natomiast, jeśli realizowana przez Ciebie inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, składasz w nadzorze budowlanym wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W tym przypadku organ musi przeprowadzić obowiązkową kontrolę, podczas której sprawdza, czy inwestycję zrealizowano zgodnie z projektem i przepisami. Kontrola odbywa się w ciągu 21 dni od dnia, w którym dostarczysz komplet wymaganych dokumentów. Jako inwestor zostaniesz w ciągu 7 dni zawiadomiony o tej kontroli i masz obowiązek w niej uczestniczyć. Po przeprowadzeniu postępowania organ wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie, jeśli stwierdzi, że obiekt nie spełnia wymagań stawianych przez przepisy. W decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nadzór może też określić warunki użytkowania obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania określonych robót budowlanych.

 

 

Jakie dokumenty dołączamy do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie?

 

W obu przypadkach w organie nadzoru budowlanego składasz prawie takie same dokumenty. Przy pozwoleniu na użytkowanie jest ich trochę więcej, ponieważ dodatkowo są wymagane oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego organy te musisz wcześniej zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku. Wspomniane oświadczenia będą Ci potrzebne również wtedy, gdy składasz zawiadomienie o zakończeniu budowy i projekt budowlany wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań zdrowotnych i higienicznych.

 

 

 

Stan prawny aktualny na dzień 17.09.2018 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 1276 i poz. 1496).

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on google